Om

Båles rös

Båles rös är ett gravröse beläget vid Limabacka i Väröbacka.

Karta
Header
Om

Båle burial mound

Båle burial mound is located at Limabacka in Väröbacka.

Map
Header
Om

Båle Gräberfeld

Båle Gräberfeld ist ein Grabhügel in Limabacka Väröbacka entfernt.

Karte
Header

Båles rös

Tillbacka