Om

Bua Sjöräddningsstation

image

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Sjöräddningssälskapet jobbar också med förebyggande sjöräddning och ser som vår uppgift att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss. Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten, tack vare gåvor och medlemmar. I Bua hamn finns en av landets 66 räddningsstationer.

Webbplats:
https://www.sjoraddning.se/bua Karta

Header
Om

Bua Lifeboat Station

image

The Swedish Sea Rescue Society is a nonprofit organization that was started by enthusiasts for more than 100 years ago. The Sea Rescue Society also works with preventative search and rescue and see it as our task to lead the development of a powerful Swedish rescue services at sea. The business is run without any subsidy from the state, thanks to donations and members. In Bua port is one of the country's 66 rescue stations.

Map
Header
Om

Bua Rettungsstation

image

Lifeboat ist eine gemeinnützige Organisation, die von Enthusiasten für vor mehr als 100 Jahren begonnen wurde. Sjöräddningssälskapet auch mit präventiven Suche und Rettung zu arbeiten und sehen es als unsere Aufgabe, die Entwicklung einer mächtigen schwedischen Rettungsdienste auf See führen. Das Geschäft ist ohne Subvention vom Staat laufen, dank der Spenden und Mitglieder. In Bua Hafen ist einer von 66 Rettungsstationen des Landes.

Karte
Header

Bua Sjöräddningsstation

Tillbacka