Hem

Stråvalla Kyrka

image

Kyrkan byggdes av gråsten cirka 1250 i en stil som är mycket vanlig i norra Halland. Troligen var det munkarna i Åskloster som låg bakom byggnationen. Kyrkan har inget torn utan klockstapel. Den äldsta klockan bar årtalet 1404 och denna klocka göts om 1806. Nuvarande klocka är gjuten av Bröderna Ohlsson i Ystad år 1948. Stapeln var öppen till mitten av 1800-talet.

Karta
Header
Hem

Stråvalla church

image

The church was built of gray stone around 1250 in a style that is very common in northern Halland. Probably it was the monks of Åskloster was behind the build. The church has no tower without a bell tower. The oldest bell is from the year 1404 and this bell was cast for 1806. The current bell is cast by the Brothers Ohlsson in Ystad in 1948. The bar was open to mid-1800s.

Map
Header
Hem

Stråvalla Kirche

image

Die Kirche wurde aus grauem Stein um 1250 in einem Stil, der sehr häufig in nördlichen Halland ist gebaut. Wahrscheinlich war es die Mönche von Åskloster war hinter dem Build. Die Kirche hat keinen Turm ohne Glockenturm. Die älteste Glocke stammt aus dem Jahre 1404 und diese Glocke wurde für 1806. Die aktuelle Glocke der Gebrüder Ohlsson in Ystad 1948 gegossen Die Bar war offen für Mitte der 1800er gegossen.

Karte
Header
Tillbacka

Stråvalla Kyrka