Sunvära Kvarn

Hem
image

Kvarnen är av Holländsk typ, som började tillverkas redan på 1500-talet och kom till Halland på 1800-talet. Den har en roterbar toppkupol som kan vridas 360° i önskad position för kunna utnyttja vinden på bästa sätt. Värö Stråvalla hembygdsförening äger kvarnen sedan 1973. Kvarnen är förklarad som byggnadsminne sedan 1994.

Karta
Header

Sunvära Mill

Home
image

The mill is of Dutch type, which was first produced back in the 1500s and came to Halland in the 1800s. It has a rotating top dome can be rotated 360° in the right position to take advantage of the wind in the best way. Värö Stråvalla local history society owns the mill since 1973. The mill is declared a historic building since 1994.

Map
Header

Sunvära Mühle

Zuhause
image

Die Mühle ist von holländischen Typs, die erstmals in den 1500er Jahren wieder hergestellt wurde und kam zu Halland in den 1800er Jahren. Es wurde eine rotierende Kuppel oben 360 ° in die richtige Position gedreht, um die Vorteile des Windes in den besten Weg zu nehmen. Värö Stråvalla Hembygdsförening besitzt die Mühle seit 1973 Mühle ist in einem historischen Gebäude seit 1994 erklärt.

Karte
Header

Sunvära Kvarn

Tillbacka

Toppkupol (Hättan)

Tillbacka
image

Tryck för att lyssna på en text om den toppkupol på kvarnen.

Header

The Cap

Back
image

Press to listen to a text about the cap of the mill.

Header

Top Kuppel

Zurück
image

Top-Kuppel der Mühle

Header

Övervåning (Andra loft)

Tillbacka
image

Tryck för att lyssna på en text om övervåningen (andra loft) på kvarnen.

Header

Second loft

Back
image

Press to listen to a text about the second loft of the mill.

Header

Dachgeschoss

Zurück
image

Dachgeschoss der Mühle

Header

Mittenvåning (Första loft)

Tillbacka
image

Tryck för att lyssna på en text om mittenvåning (första loft) på kvarnen.

Header

First loft

Back
image

Press to listen to a text about the first loft of the mill.

Header

Mittleren Etage

Zurück
image

Mittleren Etage der Mühle.

Header

Bottenvåning (Stenfoten)

Tillbacka
image

Tryck för att lyssna på en text om bottenvåningen (stenfoten) på kvarnen.

Header

Ground Floor

Back
image

Press to listen to a text about the ground Floor of the mill.

Header

Erdgeschoss

Zurück
image

Erdgeschoss der Mühle

Header