Hem

Värö Kyrka

image

Kyrkan uppfördes 1855 på platsen för en medeltida romansk stenkyrka, efter ritningar av arkitekt Emil Edvard von Rothstein. Den nya kyrkans långhus och med rundad koravslutning byggdes i nyklassicistisk stil intill ett kvarvarande, sannolikt medeltida stentorn. Kyrkan har entréer mot norr, öster och söder. Tornet höjdes 1826 och fick då sitt nuvarande utseende med rundad huv och öppen lanternin. Den konstnär som ursprungligen färgsatte kyrkorummets inredning var J.H. Ruthenbeck, Uddevalla. Kyrkan genomgick en omfattande restaurering under ledning av Adrian C Peterson.

Karta
Header
Hem

Värö church

image

The church was built in 1855 on the site of a medieval Romanesque stone church, designed by architect Emil von Edward Rothstein. The tower was raised in 1826 and was given its current appearance with a rounded hood and open lantern. The artist who originally painted the church room's decor was JH Ruth Beck. The church underwent extensive restoration in 1897 under the leadership of Adrian C. Peterson.

Map
Header
Hem

Värö Kirche

image

Die Kirche wurde im Jahre 1855 auf dem Gelände einer mittelalterlichen romanischen Steinkirche, die vom Architekten Emil von Edward Rothstein entworfen und gebaut. Der Turm wurde im Jahr 1826 erhöht und sein heutiges Aussehen mit einer abgerundeten Motorhaube und offenen Laterne gegeben. Der Künstler, der ursprünglich Dekor der Kirche Raum gemalt war JH Ruth Beck. Die Kirche wurde umfangreicher Restaurierung im Jahre 1897 unter der Leitung von Adrian C. Peterson.

Karte
Header
Tillbacka

Värö Kyrka