Om

Vendelsö

image

Vendelsö i Vendelsöfjorden är den största ön i den mindre ögruppen Vendelsöarna. Vendelsö har bebotts och besökts av människor under mer än två tusen år, något som de många forn- och kulturlämningarna vittnar om. På Vendelsö finns också ett vandrarhem och en väderkvarn byggd år 1876. Vendelsöarna är ett välbesökt utflyktsmål och nås med båt från Stavder.

Karta
Header
Om

Vendelsö

image

Vendelsö in Vendelsö Fjord is the largest island in the archipelago of smaller Vendelsöarna. Vendelsö has been inhabited and visited by people for more than two thousand years, as the many ancient monuments and cultural relics testify. Vendelsö also has a hostel and a windmill built in 1876. Vendelsö is a popular tourist destination and accessible by boat from Stavder.

Vendelsö Hostel
Phone: 0768-60 68 06
E-mail: info@vendelsovandrarhem.se
Web page: http://www.vendelsovandrarhem.se/ image

Map
Header
Om

Vendelsö

image

Vendelsö in Vendelsö Fjord ist die größte Insel im Archipel von kleineren Vendelsöarna. Vendelsö wurde von Menschen für mehr als zweitausend Jahren besiedelt und besucht, wie die vielen antiken Monumenten und kulturellen Relikte bezeugen. Auf Vendelsö ist auch eine Herberge und eine Windmühle im Jahre 1876 Vendelsö erbaut, ist beliebt und mit dem Boot von Stavder zugänglich..

Vendelsö Jugendherbergen
Telefon: 0768-60 68 06
E-mail: info@vendelsovandrarhem.se
Webseite: http://www.vendelsovandrarhem.se/ image

Karte
Header

Vendelsö

Tillbacka